Vot no presencial ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2017

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2017

Vot no presencial: Famílies, PAS i Professorat

Calendari i horari de votació:

  • PROFESSORAT:  Dimecres dia 22 de novembre a les 14:10 hores
  • PAS: Dijous dia 23 de novembre a les 10 hores
  • FAMILIES: Dijous 23 de novembre des de les 16:30 hores fins a les 19.30 hores

1. Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o lliurant-lo a la Direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans  de la realització de l’escrutini.

També podran utilitzar aquesta modalitat de vot no presencial el personal d’administració i serveis,  i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no puga estar presen en l’acte de la votació.

Les paperetes ja estan disponibles a secretaria i consergeria

2. Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s’utilitzarà el sistema de doble sobre.

El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral corresponent, o bé, es podrà lliurar a la Direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa electoral. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral.

El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document

d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document  acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior  del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. A part d’aquest sistema, la  mesa electoral podrà acceptar altre tipus de vot no presencial en el qual s’identifique fefaentment a la persona votant.

Junta Electoral
Activitats de reforç de l’AMPA

Activitats de reforç de l’AMPA

S-tudia.com|Centro de estudios presenta una proposta de reforç escolar per als alumnes del IES Enrique Tierno Galván. A continuació detallem els horaris, les assignatures i les tarifes.

L’objectiu de les classes és reforçar els continguts adquirits al col·legi, treballant sempre amb els llibres de l’alumne.

LES PLACES SÓN LIMITADES. El nombre màxim d’alumnes per a cada grup és de 8.

Tot l’alumne que estiga interessat, s’ha de matricular abans del 22 de Novembre (últim día). Ha d’omplir la fulla de matrícula i entregar-la a la bústia de l’AMPA.

Detallem la proposta d’horari per curs. Les clases d’ESO duren 1h i les de Batxillerat 1,5h.

Vore horari, assignatures, tarifes i fulla de matrícula.
Subvencions per a les alumnes

Es convoquem subvencions per a fomentar l’accés de les alumnes als ensenyaments de Formació Professional per als cicles de les famílies d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment i Transport i Manteniment de Vehicles en centres educatius públics valencians.

Veure convocatòria al DOGV
Elecciones Consejo Escolar 2017

eleccionsELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 2017

El próximo día 23 de noviembre se celebran elecciones a Consejos Escolares en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Para fomentar la participación en todos los sectores publicamos el calendario aprobado por la Junta Electoral.
Desde la dirección del centro os animamos a participar y para facilitar la presentación de candidaturas adjuntamos la documentación de todos los sectores:

La presentación de Candidaturas finaliza el 6 de noviembre y se realizará en horario de secretaría.
Todos los sectores son indispensables y su colaboración en la vida del centro favorece y garantiza una educación de calidad.

Fco. Manuel García Plasencia
Director IES Enrique Tierno Galván


 

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2017

El pròxim dia 23 de novembre se celebren eleccions a Consells Escolars en tots els centres sostinguts amb fons públics.
Per a fomentar la participació en tots els sectors publiquem el calendari aprovat per la Junta Electoral.
Des de la direcció del centre vos animem a participar i per a facilitar la presentació de candidatures adjuntem la documentació de tots els sectors:

La presentació de Candidatures finalitza el 6 de novembre i es realitzarà en horari de secretaria. Tots els sectors són indispensables i la seua col·laboració en la vida del centre afavorix i garantix una educació de qualitat.

Fco. Manuel García Plasencia
Director IES Enrique Tierno Galván
TRANSPORTE ESCOLAR 2017-2018

RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR 2017-2018

IDA (TODOS LOS DÍAS)

RUTA 1 (ESTHER) TRANSPORTE: PASCUAL PUERTO

Contienda (7:15) – Vall de flors – Barrio pilar – Estación de masías – Camino viejo de Betera – c/134 Estudio de fotografía- ies

RUTA 2 (EVA) TRANSPORTE: MAPEX

Plaça de la creu (alfara) (7:20) – Seminari (Alfara)- Barrio de los dolores – Jardines de Masias n2 – Lloma del colbi –IES

RUTA 3 TRANSPORTE: ROYMAR

Vinalesa (Plaça del castell) (7:25)– Plaça fafaut – Poliesportiu (Alfara) – IES

Política de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.