VIENTO DEL PUEBLO AMB ELS JOVES ESTUDIANTS D’ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA

VIENTO DEL PUEBLO AMB ELS JOVES
ESTUDIANTS D’ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA

 El passat dijous 19 d’octubre, els alumnes del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques van tenir l’oportunitat de viure una activitat extraescolar excepcional, programada i organitzada conjuntament per la Fundación Viento del Pueblo i el Departament d’Electricitat-Electrònica del nostre IES, gràcies al contacte que va propiciar qui ha sigut fins fa uns anys director de L’EPA Vicent Ventura (FOREM-PV), i persona compromesa amb la nostra oferta educativa de perfil industrial, professor Francisco López Duro. Cal dir que la Fundación Viento del Pueblo, és una entitat estatal formada en 2011 sense ànim de lucre amb unes finalitats estatutàries molt concretes com són: millorar les condicions de vida de la classe treballadora, la seua conscienciació com a grup i solidaritat de classe —a través de l’acció social directa—, projectes assistencials i activitats de cooperació internacional amb especial atenció a col·lectius amb el risc d’exclusió, tals com a persones joves, estudiants, immigrants, aturats, dones segregades per raons d’identitat de gènere o sexual i discapacitats. Les principals activitats que realitzen van dirigides a joves i cerquen desenvolupar localment la joventut de la ciutat de València, promovent projectes al fet que tinguen com a objectiu el foment de la mobilitat de gent jove en atur, la seua participació activa en la societat i el seu desenvolupament com a ciutadans europeus crítics i actius.

L’eixida en qüestió va tenir un programa emmarcat en tres línies ben definides: visita al I+D del CBIT, encontre en la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València i una xarrada amb un responsable de Formació Professional de la Conselleria d’Educació de València.

1Els participants de l’activitat a les portes de la Ciutat Politècnica de la Innovació

Primerament, van acudir al Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la Universitat Politècnica de València, unitat que es va crear en 1999 per la Junta de Govern de la UPV, i agrupa en l’actualitat un col·lectiu de 34 investigadors procedents de quatre departaments universitaris i un centre hospitalari. L’activitat del CBIT es dirigeix a la recerca de caràcter bàsic i aplicat sobre la preparació, propietats, vida i ús dels biomaterials, el desenvolupament de biomaterials per a aplicacions específiques, i la formació d’investigadors i especialistes en l’àrea dels biomaterials. Així mateix, el CBIT juntament amb els seus socis de recerca, es dirigeix a l’avanç en el coneixement de l’ús combinat de cèl·lules, enginyeria, materials i factors bioquímics i físics per a recuperar i regenerar teixits i la seua funció biològica després d’una lesió o patologia.

 2El senyor Luís Gómez Estrada (Fundación Viento del Pueblo), donant pas a la presentació que va fer el director del CBIT, catedràtic senyor José Luís Gómez Ribelles

 A continuació, vam acudir a la seu del Consell de la Joventut de València ubicada al Centre de Joventut d’Algirós de la ciutat —un dels 13 centres que pertany a la Xarxa Joventut València—, on dos tècnics de joventut van tractar temes com la presentació del Centre de Campoamor, i la promoció de tota l’oferta i recursos del que disposa el dit lloc com per exemple: l’Hotel d’Associacions, tallers, cursos, activitats esportives, entre altres cridaneres i gratificants experiències que estan a la disposició dels més joves.

 3Els participants de l’activitat a les portes del Centre de Joventut d’Algirós

Per últim, van acudir a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, concretament a l’edifici conegut com la Mesquita, on vam mantenir una llarga i distesa xarrada amb el senyor Jordi Santamaria Dávila, assessor de la Directora General de FP i ERE de la Conselleria. A la taula es van abordar temes tan importants com: el projecte dirigit a la joventut que està portant a terme la Fundación Viento del Pueblo, els programes Erasmus+ KA102, el plurilingüisme a l’FP i aspectes específics de la Formació Professional de perfil industrial.

Entre les intervencions que allà es van donar, destacar la línia de treball i compromís que des de fa anys ha agafat el Departament d’Electricitat-Electrònica quan a intentar créixer com a departament a partir de la singular sol·licitud que any rere any s’està fent d’un CFGS de la nostra família professional. El senyor Santamaria va agafar nota de totes les reivindicacions que es van plantejar, principalment, les vessades pels alumnes, atés que tots ells van demanar la possibilitat de continuar els seus estudis superiors al nostre centre i també, que d’una vegada per totes els títols de Tècnic i de Tècnic Superior (LOE) de la nostra família, estiguen contemplats i reconeguts al conveni laboral del metall que regula als professionals d’aquest sector productiu. Un àmbit empresarial que, tal com se li va apuntar al representant de la Conselleria, és el que més eixida laboral té segons les darreres estadístiques, i el que millor compleix l’objectiu principal d’aquest nivell educatiu: empleabilitat i inserció laboral.

4Un moment dels preàmbuls abans de la xarrada amb el senyor Jordi Santamaria Dávila

Davant d’aquestes importants reivindicacions, el senyor Santamaria ens va oferir la possibilitat de parlar d’aquests assumptes amb més profunditat i en una altra ocasió, animant-nos a continuar en aquesta línia de treball i compromís en pro d’una FP de qualitat formativa i amb un alt nivell d’especialització i contractació.

 Ja per acabar, incidir a dir que totes les despeses de l’activitat van anar a càrrec de la Fundación Viento del Pueblo, per la qual cosa des del Departament d’Electricitat-Electrònica novament volem donar les gràcies al seu responsable, senyor Luís Gómez Estrada. Sense cap tipus de dubte, aquestes activitats obrin noves oportunitats i expectatives als nostres alumnes del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. Tot siga perquè els nostres joves es motiven i estimulen a l’hora de valorar tot el que el saber i el coneixement pot oferir a les seues vides, no tal sols com a tècnics sinó també com a estudiants als quals se’ls ofereix tot un món d’oportunitats al seu abast.

Departament d’Electricitat-Electrònica.
Montcada, 20 d’octubre de 2016.
Conferencia técnica sobre telecomunicaciones y domótica

Conferencia técnica sobre telecomunicaciones y domótica para los alumnos del 2º CFGM de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

Enrique Albiach Descals en un momento de su intervención.Los alumnos de segundo curso del C.F.G.M. de “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” del I.E.S., recibieron el pasado jueves 7 de enero una conferencia técnica a cargo de Enrique Albiach Descals, responsable de la zona de Levante de la marca comercial JUNG, una de las patentes europeas más punteras y especializadas en equipos y sistemas domóticos tanto de uso particular como en el sector terciario. Asimismo, el señor Albiach también es el delegado de INELI, empresa valenciana de referencia en el campo de la sonorización ambiental y las telecomunicaciones. 

En la ponencia de algo más de dos horas, los alumnos junto al docente responsable del módulo de Instalaciones Domóticas y organizador del acto, Juan Bautista Tormos Capilla, complementaron sus conocimientos en una conferencia profesional, con equipos y sistemas domóticos e inmóticos totalmente actualizados dentro del competitivo mercado electrotécnico. Durante su disertación, el señor Albiach hizo un recorrido por los sistemas para automatizar viviendas e industrias, destacando las aplicaciones y el control de los mismos a través de teléfonos móviles o mediante programación de consolas en los equipos. Todo ello con el único objetivo de conseguir viviendas inteligentes que nos permiten una serie de mejoras sustanciales en cuanto a la seguridad, el confort y el ahorro energético en las instalaciones eléctricas del siglo XXI.

Por otra parte, en la charla se profundizó sobre el estándar europeo y mundial de programación KNX, presente en la mayoría de sistemas que requieren una gran seguridad y fiabilidad, tales como los sistemas industriales, hoteles o infraestructuras sanitarias.

Dentro de las actividades y estudios de este ciclo, el equipo docente también oferta conferencias de profesionales como la aquí aludida, con una clara apuesta en cuanto a dar a conocer a los estudiantes los últimos avances tecnológicos relacionados con nuestra especialidad. No en vano, en fechas recientes la multinacional valenciana Power-electronics, S.L., ha decidido —además de continuar siendo organización socia de acogida del proyecto Erasmus+ KA102 de este departamento—, ser también empresa colaboradora en el módulo formativo de F.C.T. para los alumnos del segundo curso que promocionen a dicho módulo, facilitando con ello la entrada de los alumnos de este C.F.G.M. en su multidisciplinar plantilla técnica.

En definitiva, con todas estas líneas de actuación académica, formativa y laboral, este nivel educativo se ha convertido en un caso singular, ya que se está consiguiendo cerrar el círculo ideal de una Formación Profesional Específica de calidad y rigor, es decir; una unión multisectorial entre el centro educativo y la empresa, con una clara apuesta por la contratación una vez terminados estos estudios.Enrique Albiach Descals en un momento de su intervención.

J. Guillermo Sancho Molina
Alumno del 2 C.F.G.M. de “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.CONFERENCIA DE JOSE SANCHIS SINISTERRA

ALUMNOS DEL CICLO DE ELECTRICIDAD PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA DE JOSÉ SANCHIS SINISTERRA.

Los alumnos del Ciclo de Instalaciones Eléctricas participaron el pasado miércoles 11 de febrero en la conferencia que el famoso dramaturgo José Sanchis Sinisterra ofreció en la Iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes, cercano a la ciudad de Valencia y sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.11

El escritor fue el ponente elegido para abrir el programa de conferencias del Ciclo de Animación a la Lectura que se viene realizando en la actual Biblioteca Valenciana. Un acto que se desarrollo durante cerca de una hora y que contaba ademas con la presencia de la Directora General de Cultura Marta Alonso encargada de presentar y moderar el coloquio posterior. Los alumnos del Ciclo formularon numerosas preguntas dirigidas a conocer con mas detalle las obras de teatro mas interesantes para ellos y que conocen por la formación cultural adquirida en el Ciclo.

El aspecto mas técnico de dicho Ciclo no impide que desde el profesorado se haga hincapié en su formación humanística, reflejada en sus intervenciones, que fueron las mas numerosas y reflejaron el trabajo previo para asistir a una conferencia de nivel como esta.10

El autor de obras tan conocidas como ¡Ay, Carmela!, que fue llevada al cine por el famoso director Carlos Saura en 1990, contestó a todas las preguntas formuladas por los alumnos, incluso las mas polémicas, relacionadas con esta película de gran éxito pero que el autor criticó por no reflejar el espíritu de su obra. Premio Nacional de teatro en 1990 y poseedor de varios premios Max, José Sanchis Sinisterrra expuso algunas facetas de su obra literaria y sobre todo, de su vida, volcada desde la infancia en la escritura y sobre todo, en el teatro.

La conferencia estuvo precedida por una visita guiada al monasterio de San Miguel de los Reyes, declarado bien de interés cultural y joya de la arquitectura valenciana, en la que los alumnos conocieron la historia de este edificio desde que era una alquería hasta lo que es en la actualidad, completando una jornada formativa alejada de los instrumentos y conocimientos mas técnicos de este ciclo.

José Guillermo Sancho
Visita al IES del responsable de marketing de Power Electronics, S.L.

Visita al IES del responsable de marketing de Power Electronics, S.L.

El pasado martes 16 tuvo lugar en las instalaciones del CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas la visita del responsable de marketing de la empresa Power Electronics, S.L., Javier Pérez Moreno, el cual habló a los alumnos de este ciclo de la situación del sector empresarial eléctrico y fotovoltaico.

IES - Power ElectronicsEn esta conferencia también presentó algunos de los productos que comercializa la empresa, como los arrancadores y los variadores de frecuencia, usados por muchos sectores industriales a nivel mundial.

Este acto se enmarca dentro del programa Erasmus+ KA102 en el que dicha empresa es parte activa a través de su delegación de Reino Unido facilitando algunas de las movilidades descritas en dicho proyecto europeo de formación.IES - Power Electronics 1

Durante algo más de dos horas, los alumnos conocieron de primera mano como trabajan, sobre todo, los variadores de frecuencia, además de conocer una empresa puramente valenciana, fundada en 1987. La conferencia fue muy técnica y específica del sector eléctrico aunque también se habló del futuro de este sector y los mercados a nivel global más importantes. Discurrió entre una presentación con casos reales en los que intervienen productos de Power Electronics, funcionando y automatizando procesos para hacerlos más eficientes y productivos, y un intercambio de preguntas entre alumnos y conferenciante, que como parte de esta visita también hizo entrega al centro de dos de estos variadores de frecuencia para que los alumnos puedan trabajar y practicar con ellos.
Erasmus +

Erasmus +

erasmus_1

EL PROYECTO DE MOVILIDAD ERASMUS+ DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN EUROPA SELECCIONADO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2014-15

El Departamento de Electricidad-Electrónica del IES Enrique Tierno Galván de Moncada, ha sido seleccionado para un programa de movilidad Erasmus+ modalidad KA102. Este ambicioso proyecto va dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) de “Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas” (LOE).  El objetivo principal que abarca este extenso y riguroso proyecto, es sin duda el dar otras salidas profesionales a nuestros alumnos del segundo curso del CFGM en cuanto a realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en un país de la unión europea, concretamente Reino Unido. El hecho excepcional de contactar con multinacionales de reconocimiento internacional como las valencianas GRUPOTEC S.L., POWER ELECTRONICS S.L. y la alemana Hanwha Q-CELLS GmbH; sobre todo, el respaldo empresarial incondicional que estas compañías han querido brindar a este singular proyecto de formación en calidad de organizaciones socias de acogida del mismo, ha hecho posible que cuatro movilidades de tres meses de duración se vayan a llevar a cabo en las sedes que dichas entidades tienen emplazadas a lo largo y ancho de Reino Unido. En estas becas Erasmus el alumno tiene incluidos todos los gastos de viaje, alojamiento y manutención.

erasmus_2

 

Por otra parte, la gran logística y el multidisciplinar Capital Humano del que disponen dichas firmas —técnicos cualificados en diferentes especialidades industriales—, junto al componente lingüístico que supone la estancia en un país de habla inglesa, hacen de este tipo de iniciativas una oportunidad especial e inmejorable para nuestros alumnos de FP, no tan solo para perfeccionarse como técnicos en la especialidad cursada, sino también como personas que viven en la Europa abierta y plural del siglo XXI que requiere y necesita de una movilidad laboral bien formada y profesional tanto a nivel teórico como práctico.

Cabe destacar que, de los 220 proyectos seleccionados a nivel nacional y publicados el pasado viernes 4 de julio en el portal del OAPEE referente al sector de la FP acción KA102, el del IES de Moncada ha quedado en cuarto lugar de los participantes de la Comunidad Valenciana en cuanto a los criterios de calidad exigidos por la Comisión Europea, y, el número 31 del total de los presentados en España. Además, destaca por ser el único de la familia de Electricidad- Electrónica que tiene un perfil de estas características tan innovador y vanguardista relacionado con las energías renovables, concretamente con la Solar Fotovoltaica.

Por otra parte, cabe destacar que el Departamento de Electricidad-Electrónica del IES de Moncada un caso particular dentro de la Formación Profesional Específica, ya que rompe el tópico típico de que en las enseñanzas profesionales sólo se estudian módulos formativos teórico-prácticos de una especialidad concreta, y que se dejan al margen otros ámbitos  educativos como el lingüístico y el humanístico. Parece ser que la entrada de los módulos de Inglés Técnico y su vehiculación a algunos de los módulos formativos del currículo del mencionado ciclo formativo, han hecho posible que el hoy en día tan heterogéneo perfil del aula-taller de FP se conciencie de la importancia del aprendizaje de una lengua adicional impartida por medio de la metodología CLIL. Una docencia de los contenidos a través de una lengua extranjera con la ventaja que supone que sea un profesor de FP —con la acreditación lingüística pertinente— el encargado de impartir dichos módulos formativos en inglés. Una nueva forma de enfocar el aprendizaje del inglés que además da un valor añadido al proyecto Erasmus + KA-KA102 del IES “Enrique Tierno Galván” de Moncada.

En estos tiempos que corren de grave crisis económica, hay que hacer hincapié de la importancia que tiene que un proyecto formativo valenciano de estas características haya sido seleccionado, también por el hecho significativo de ser presentado por un instituto público sostenido con fondos públicos. Sin duda, estamos ante una gran noticia para congratularnos, principalmente, por el carácter multisectorial que ella encierra, visto que ha sido capaz de aglutinar diferentes sensibilidades en pro de un objetivo de formación común: un IES, empresas, ayuntamiento de Moncada y a toda una Comunidad Educativa a favor de una Formación Profesional Específica pública y de calidad, en busca de la excelencia académica especialmente entre el alumnado de Formación Profesional de la familia de Electricidad-Electrónica, un futuro laboral al alcance de todos.

Departamento de Electricidad-Electrónica

IES “Enrique Tierno Galván” de Moncada

Política de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »