COL·LABORACIÓ FAMILIAR

COL·LABORACIÓ FAMILIAR

  • Dur al centre un kit higiènic d’ús personal amb un gel  hidroalcohòlic, mascareta de reserva i esprai de desinfecció.
  • Ús obligatori i correcte de la mascareta en tot el recinte escolar.
  • Netejar-se les mans de forma habitual i sempre a l’entrada i eixida de classe.
  • S’ha de circular en el sentit que indiquen les fletxes encara que a vegades no siga el camí més curt.
  • Evitar compartir material, per tant és molt important que cadascú duga el seu propi material de casa, recomanant-se principalment per a l’ESO un estoig complet amb bolígrafs, llapis, goma, maquineta de fer punta, alguns colors, tisores, pegament, joc de regles i compàs.
  • Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
  • Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
  • En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
  • Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.
  • En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

IMPORTANT: descarregar el document i entregar signat al tutor. descarregar el document i entregar signat al tutor.

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió.

Política de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Translate »