MATRÍCULA PAU

image_pdfimage_print

MATRÍCULA PAU
CURS 2016 – 2017

Els alumnes que finalitzant segon de batxillerat, segon de cicles formatius grau superior i desitgen presentar-se a les proves d’accés a la Universitat (PAU) hauran de procedir al pagament de la taxa d’accés a dita prova en qualsevol de les oficines de l’entitat BANKIA, en el número de compte IBAN ES42 2038 – 6220-13-6000018423 del que és titular aquest Institut. En el moment de l’ingrés hem d’indicar:

 • NOM DE L’ALUMNE- PAU

Este resguard d’ingrés junt a una fotocòpia del DNI, s’haurà d’entregar a la Secretaria de l’Institut.

Dates de matrícula:

 • Convocatòria ordinària/ JUNY: del 29 de maig a l’1 de juny (a les 11:00 hores).
 • Convocatòria extraordinària/JULIOL: del 27 al 29 de juny (a les 11:00 hores).

Import de la taxa:

 • Ordinària: 78,20 euros
 • F. Nombrosa Categoria General: 39,10 euros
 • F. Nombrosa Categoria Especial: EXEMPTS
  (En aquest cas, s’haurà de justificar per mitjà de la presentació del llibre de família nombrosa actualitzat)
 • Alumnes amb minusvalidesa: EXEMPTS
  (afectats per una discapacitat igual o superior al 33%)
 • Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de Batxillerat: EXEMPTS

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/informacion-pau