XARXA LLIBRES 2017-18

image_pdfimage_print

PROGRAMA XARXA LLIBRES 2017-18

INSTRUCCIONES II XARXA LLIBRES

Devolución libros exámenes extraordinarios y publicación lista de alumno no aptos para participar en el BANCO DE LIBROS 2017_18

  • Los alumnos que se presenten a los exámenes extraordinarios los días 28 y 29 de junio:

a) Si el examen es por la mañana, los libros se recogerán en el AULA TÉCNICA desde las 9:00 hasta las 13:00.

b) Si el examen es por la tarde, el alumno entregará el libro al profesor antes de realizar el examen. El profesor apuntará en una hoja, el nombre y apellidos del alumno, el curso y el estado del libro ( 1= mal estado, 2 = estado regular, 3 = buen estado). El alumno firmará la entrega del libro.

En la medida de lo posible, se intentará que todas las devoluciones de hagan por la mañana. Es decir, si los alumnos tienen exámenes por la mañana y por la tarde, se recomienda que entreguen todos los libros por la mañana en el horario establecido.

  • ¿Qué ocurre cuando he perdido, he roto o he hecho un mal uso de los libros?

Una vez finalizado el periodo de devolución de los libros, hasta el 29 de junio. El jueves 6 de julio, se publicará una lista de los alumnos que tienen que reponer el material deteriorado o extraviado. Si en el periodo de UNA SEMANA no se repone el material extraviado o deteriorado, se considerará que el alumno NO reúne las condiciones de participar en el BANCO DE LIBROS y tendrá que pagar todo el lote de libros para el próximo curso escolar 2017_18.


 

INSTRUCCIONS PER A LES FAMILIES:

Les families que vulguen participar en el programa de Banc de Llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol.licitar-ho, d’accord amb el model de sol.licitud electrónica que conste en la página web de Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Les sol.licituds de nova participación es presentaran, al centre on es trobe matriculat l’alumnat, fins el 20 de juny 2017.

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres XARXA LLIBRES durant el curs 2016_2017 no haurà de presentar cap sol.licitud per ser participant en el Banc de llibres 2017-2018 ja que aquesta condició es manté, a no ser que exercisquen el seu dret de renuncia.

La recollida del llibres de text es realitzarà en el centre on l’alumne o l’alumna estiga matriculat/da el curs 2016-2017.

  • Els alumnes que van al Campament d’anglès realitzaran el lliurament el divendres 9 de Juny al matí.
  • Els alumnes de 1 i 3r ESO realitzaran el lliurament el dimarts 13 de juny al matí.
  • Els alumnes de 2 i 4t ESO realitzaran el lliuraments el dimecres 14 de juny al matí.
  • Aquells alumnes que es tinguen que presentar als exàmens extraordinaris del 28 i 29 de juny entregaran els llibres de l’assignatura suspesa, el dia de l’examen al professor. Es obligat per a presentar-se a l’examen, entregar el llibre de text.

El dia del lliurament dels llibres es obligat presentar el full del lliurament de llibres de text amb les dades d’identificació de l’alumne i els llibres lliurats (aquest full s’entregarà i omplirà en la tutoria). El dos fulls s’entregaran signats pels pares, una còpia és per a l’administració i l’altra per a la persona interessada.